BLI MEDLEM
Nordre Nesodden Skolekorps rekrutterer musikanter fra Berger, Nesoddtangen, Bjørnemyr og Steinerskolen. Vi har aspirant-, junior- og hovedkorps og alle sammen øver på Berger skole hver mandag kl. 18.00.  I tillegg til fast fellesøving på mandager har vi det veldig moro på seminarer og på turer i inn- og utland. Du kan tidligst begynne i korpset den høsten du begynner i 3. klasse, men det er mange som begynner seinere også.

REKRUTTERING HØSTEN 2023:
  • Vi har vår hovedrekruttering om våren, men har fremdeles plass til noen flere! Hvis du veit du vil begynne i korpset så meld deg inn på denne sida. 


Hver vår har vi åpent for rekruttering en periode, men du er alltid velkommen til å ta kontakt! 
Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med styreleder på leder @ nordrenesoddenskolekorps.no.
HVORFOR SPILLE I KORPS? 
  •  I korpset lærer du å spille et instrument og lese noter. Det er gøy å mestre et instrument og spille sammen med andre.
  •  I korpset får alle være med - det finnes ingen reservebenk. Alle instrumentene og stemmene er like viktige. 
  • I korpset har vi et fantastisk sosialt og godt miljø - du finner venner i alle aldre. 
  • I korpset får du være med på morsomme konserter, seminarer og turer I korpset får du mange nye venner fra flere skoler og på tvers av klassetrinn. Vi er opptatt av godt miljø og trivsel for alle. 

DU BEGYNNER SOM ASPIRANT
Når du begynner er du aspirant og tar timer med kulturskolelærer hver uke om høsten og du har noen samlinger med aspirantkorpset. Etter jul har aspirantene øvelser hver mandag som de to andre korpsene. Etter ett år som aspirant går du to år i junior før du begynner i hovedkorpset. Vi har mange arrangementer og aktiviteter der alle korps, eller to korps, er sammen.

TIL FORELDRE
Mange foreldre forbinder korps med dugnad og masse arbeid, men det er ikke så mye som dere tror - og ikke mer enn for andre fritidsaktiviteter. Vi arrangerer et loppemarked hver vår og har som regel en mindre dugnad om høsten. I tillegg trenger vi deltakelse fra noen foreldre når vi er ute på tur og seminar, og noen til komitearbeid.

HVA KOSTER DET?
Satsene (2023) for å spille i korpset, 10 mnd. i året, betales kvartalsvis med 4 måneder høst og 2*3 måneder om våren. (NB! 25% søskenmod): 
- Aspirantkorps 260 pr. mnd 
- Juniorkorps 420 pr. mnd 
- Hovedkorps 450 pr. mnd 
 I tillegg kommer 500 kr i instrumentleie som faktureres årlig, har man eget instrument betaler man selvsagt ikke denne. For Junior og Hoved påløper også egenandel for eksterne seminarer med overnatting og sommertur. Kulturskolen (individuell opplæring) kommer i tillegg og går utenom korpset. 

Send innmelding her

Søk
Driftes av Styreportalen AS