PANTELAPPER

Vi har vært så heldige at vi har fått satt opp postkasse ved panteautomaten til Meny på Tangen Nærsenter. Vi takker alle som legger pantelappene sine i postkassen! Kassen har stått i butikken fra mai 2010. Kassereren i korpset tømmer postkassen jevnlig. I tabellen nedenfor blir mottatt beløp oppdatert fortløpende.

ÅrBeløp (kr.)
 0
20210
20200
20190
201815119
201714603
201614370
201514007
201415308
201314605
201216392
20118677
20105263