KORPS ER MUSIKK!


KORPS ER VENNER!


KORPS ER FULL TRØKK!

I korpset lærer man å spille et instrument og lese noter. Alle instrumentene og stemmene er like viktige.

I korpset får man mange nye venner fra flere skoler og på tvers av klassetrinn. Vi er opptatt av godt miljø og triv- sel for alle.

Korpset arrangerer turer til inn- og utland. Vi er på mor- somme seminarer, og holder flotte konserter.

Nordre Nesodden Skolekorps

Nordre Nesodden Skolekorps rekrutterer musikanter fra Berger, Nesoddtangen, Bjørnemyr og Steinerskolen. Vi har aspirant-, junior- og hovedkorps og alle sammen øver på Berger skole hver mandag kl. 18.00.

I tillegg til fast fellesøving på madager har vi det veldig moro på f.eks. badeseminar, skiseminar og turer i inn- og utland.

Kjære mamma og pappa!

Mange foreldre forbinder korps med dugnad og masse arbeid, men det er ikke så mye som dere tror - ikke mer enn for andre fritidsaktiviteter. Vi arrangerer et loppemarked hver vår. Det krever inn- sats fra foreldrene en helg i året. I tillegg trenger vi deltakelse fra noen foreldre når vi er ute på tur.

Det er det verd! Korps er lagspill uten reservebenk! Alle er gode nok - alle er like viktige!

Vil du være med?

Innmeldings-skjema: http://nordrenesoddenskolekorps.no/rekruttering-skjema

Konsertopptak og oversikt over instrumenter: Her