Statistikker

Her er noen generelle statistikker for korpset. Det er medlemsoversikten for 1. februar hvert år som ligger til grunn.

Antall musikanter totalt

Totalt

Antall musikanter i hvert korps

Hovedløpet for musikantene er at de starter som aspirant i 4. klasse, det året de fyller 9 år. Etter ett år starter de så i junior-korpset, og etter ytterligere 2 år starter de i hovedkorpset der de kan spille til de er 19 år.

Vi har også musikanter som begyner å spille når de er eldre enn 9 år, og vi får musikanter som flytter til området vårt fra andre skolekorps. Disse går naturligvis inn i den gruppen der de hører hjemme aldersmessig og kunnskapsmessig.

Korps

Antall musikanter fordelt på skoler

Opprinnelig holdt korpset til på Nesoddtangen skole der vi øvde hver uke. I en kort periode brukte hovedkorpset riktignok Skoklefaldsalen (Steinerskolen) som øvingslokale selvom fast tilholdssted også da var Nesoddtangen skole. Dette var antakelig i løpet av 2006. Fra 12. mars 2011 har vi hatt øvingslokaler og fast tilholdssted på Berger skole.

Her vises den prosentvise fordelingen av musikanter pr. skole:

Skoler