Statistikker

Her er noen generelle statistikker for korpset. Det er medlemsoversikten for 1. februar hvert år som ligger til grunn.

Antall musikanter totalt

Totalt

Antall musikanter i hvert korps

Hovedløpet for musikantene er at de starter som aspirant i 4. klasse, det året de fyller 9 år. Etter ett år starter de så i junior-korpset, og etter ytterligere 2 år starter de i hovedkorpset der de kan spille til de er 19 år.

Vi har også musikanter som begyner å spille når de er eldre enn 9 år, og vi får musikanter som flytter til området vårt fra andre skolekorps. Disse går naturligvis inn i den gruppen der de hører hjemme aldersmessig og kunnskapsmessig.

Korps

Antall musikanter fordelt på skoler

Opprinnelig holdt korpset til på Nesoddtangen skole der vi øvde hver uke. I en kort periode brukte hovedkorpset riktignok Skoklefaldsalen (Steinerskolen) som øvingslokale selvom fast tilholdssted også da var Nesoddtangen skole. Dette var antakelig i løpet av 2006. Fra 12. mars 2011 har vi hatt øvingslokaler og fast tilholdssted på Berger skole.

Her vises den prosentvise fordelingen av musikanter fra de tre hovedskolene våre fra alle korps. De som går på videregående blir regnet å gå på den skolen de gikk på før de startet på videregående. Det er noen få musikanter i barneskole/ungdomsskole-alder som ikke går på hoved-skolene, og disse er ikke inkludert i prosent-beregningen.

Skoler